Статут Асоціації японсько-української дружби “Краяни”

Розділ 1 Загальні правила

(Назва організації)

Стаття 1

Громадська організація зареєстрована під назвою Неприбуткова організація Асоціації японсько-української дружби Краяни ( Скорочено НПО Краяни), надалі — “Організація” або “НПО Краяни”.

Стаття 2. Офіс

Головний офіс Організації знаходиться за адресою 4-6-7-2602, Конан, Мінато-ку, Токіо.

Стаття 3. Мета створення Організації

Організація відкрита для широкої громадськості, включаючи українців, які проживають у Японії та організацій, які працюють в сфері міжнародного обміну.

Робота НПО Краяни спрямована на пожвавлення міжнародного співробітництва між Японією та Україною. НПО Краяни проводить заходи за участі широкої громадськості Японії, залучаючи до своєї роботи українців, що проживають у Японії, тим самим сприяючи їх згуртуванню.

НПО Краяни співпрацює з організаціями, що сприяють розвитку міжнародних культурних зв’язків та зміцненню партнерських стосунків між нашими країнами.

НПО Краяни має на меті:

надати майданчик та можливість для міжнародного спілкування; сприяти розвитку комунікацій українців та японців; надати можливість представникам всіх національностей ознайомитись з українською культурою серед інших культур світу; навчати мови, культури, збереженню традицій батьків не тільки українських дітей, які проживають в Японії, а й знайомити дітей інших національностей з багатою історією та культурою України.

Стаття 4. Види заходів

Задля досягнення вищевказаної мети НПО Краяни організовують наступні заходи:

 • Заходи сприяння соціальній освіті.
 • Заходи з популяризації туризму.
 • Заходи з популяризації науки, культури, мистецтва та спорту.
 • Заходи, пов’язані з міжнародним співробітництвом.
 • Заходи щодо захисту прав людини або сприяння миру.
 • Заходи щодо сприяння здоровому розвитку дітей.
 • Заходи для підтримки розвитку професійних здібностей або розширення можливостей працевлаштування.
 • Надання консультацій з питань, перелічених вище

Стаття 5. Види діяльності

Задля досягнення вказаної вище мети НПО Краяни проводять наступну некомерційну діяльність:

 • Програма міжнародного обміну в сфері культури.
 • Всесвітній проєкт сприяння миру.
 • Проєкти підтримки обміну студентами та фахівцями.
 • Підтримка освітніх проєктів для дітей.
 • Надання консультацій українцям, що проживають у Японії.
 • Інша діяльність, спрямована для досягнення мети.

Інша діяльність:

 • Продаж пожертвуваних товарів.
 • Розміщення реклами на сторінці організації

3 Діяльність, перелічена у попередньому пункті, здійснюються до тих пір, поки ця діяльність не суперечить розділу 1, а прибутки йдуть на діяльність, зазначену у розділі 1.

Розділ 2. Членство

Стаття 6. Види

Членство НПО Краяни може бути трьох типів. Постійне членство відповідає Закону про сприяння визначеній некомерційній діяльності (далі - "Закон").

 1. Постійними членами можуть бути особи та групи осіб, які заявили про бажання приєдналися до Організації, підтримують її Статутну діяльність та сплачують вступний та членські внески.
 2. Членами підтримки НПО Краяни можуть бути окремі особи та групи, які сплачують вступний та членські внески для підтримки діяльності НПО Краяни.
 3. Почесні члени - це окремі особи та групи, які зробили внесок у діяльність НПО Краяни, або мають академічний досвід чи відомі люди, які були рекомендовані радою директорів як почесні члени.

Стаття 7. Прийняття у членство

Жодних особливих умов для членства не встановлено.

 1. Подати письмову заяву на вступ у члени НПО Краяни, яку розгляне рада директорів.
 2. Організації, групи чи окремі особи, які бажають приєднатися до цієї Організації повинні подати заяву в довільній формі,та заповнити анкету використовуючи форму
 3. Заявник на членство має ознайомитись і погодитись зі Статутом НПО Краяни.

Стаття 8. Вступний внесок та членський внесок

Члени НПО Краяни повинні сплачувати вступний внесок та членський внесок у сумі, визначеній на загальних зборах.

 1. Членський внесок дійсний на період з 1 квітня поточного року до 31 березня наступного року (за визначенням фінансового року в Японії).
 2. Дата початку членства визначається датою повідомлення Ради директорів про прийняття у члени НПО Краяни і діє до кінця поточного фінансового року. (1) Щорічний членський внесок сплачується у повній сумі, якщо членство набувається з 1 квітня по 30 вересня поточного року (2) Якщо затвердження членства відбувається з 1 жовтня по 31 березня наступного року, сума сплачується в розмірі половини щорічного внеску

Стаття 9. Позбавлення членства

Якщо учасник підпадає під будь-яке з наведених нижче пунктів, він / вона втрачає членство.

 1. При поданні заяви про вихід з членства
 2. Коли особа померла, була оголошена зниклою або організація-член розпалася
 3. Якщо членський внесок не сплачувався протягом одного року або більше
 4. Коли учасник був позбавлений членства

Стаття 10. Вихід з членства

Члени НПО Краяни можуть добровільно вийти, подавши на ім’я Голови письмову заяву про вихід.

(Позбавлення членства)

Стаття 11 Якщо член підпадає під будь-який з наступних пунктів, він / вона може бути виключений за рішенням загальних зборів.

 • (1) У разі порушення цього Статуту
 • (2) Коли діяльністю чи вчинком члена НПО Краяни нанесено шкоду репутації Організації та її діяльності, чи діяльність члена суперечить меті, визначеної Статутом Організації

2 При виключенні учасника відповідно до положень попереднього пункту, член Організації повинен мати можливість пояснити свій вчинок чи захистити себе до прийняття резолюції.

Розділ 3. Рада директорів

Стаття 12. Тип і кількість

Рада директорів включає наступні посади:

 • (1) 3 і більше і 7 або менше директорів
 • (2) 1 або більше і 2 або менше аудиторів

2 Один із директорів має бути Головою та один або більше і два або менше - Заступником голови.

Стаття 13. Призначення тощо

Директори та аудитори призначаються на Загальних зборах.

2 Рада директорів з числа директорів обирає одного представника директора, який призначається Головою.

3 Заступники голови призначаються Головою.

4 чотирьох директорів на кожного припадає один із подружжя або родич у межах третього ступеня спорідненості. Загальна кількість посадових осіб включає посадову особу та його / її дружину / чоловіка та родичів у межах третього ступеня спорідненості. Родичі не повинні становити більше однієї третини Ради директорів.

5 Особа, яка підпадає під будь-який пункт статті 20 Закону, не може бути посадовою особою Організації.

6 Аудитори не можуть виконувати функції директорів або працівників цієї організації.

Стаття 14. Діяльність

Голова представляє інтереси Організації та керує її діяльністю.

2 Директори, крім Голови, не мають повноважень представляти Організацію в її справах.

3 Заступник голови допомагає Голові, при неможливості Головою виконувати свої обов’язки бере на себе керування. Обов’язки виконуватимуться в порядку, заздалегідь визначеному Головою.

4 Директори складають Раду директорів та здійснюють діяльність НПО Краяни на підставі положень Статуту Організації, рішень Загальних зборів або постанови Ради директорів.

5 Аудитори виконують такі обов'язки:

 • (1) Перевірка виконання директорами своїх обов’язків
 • (2) Перевірка стану власності Організації
 • (3) Повідомлення Загальних зборів або компетентних органів, якщо в результаті аудиту відповідно до положень пункту 2, буде виявлено, що є протиправна дія, або факт порушення законодавства або Статуту Організації щодо ведення її справ чи майна Організації
 • (4) Скликання Загальних зборів, якщо це необхідно, щоб повідомити про порушення
 • (5) Надання директору висновку щодо перевірки його діяльності або стану майна Організації
 • (6) Повідомлення Загальних зборів про результати перевірки відповідно до положень пункту 2 вище

Стаття 15. Строк повноважень тощо

Строк повноважень обраних посадових осіб становить два роки. Однак це не перешкоджає повторному призначенню.

2 Строк повноважень посадової особи, призначеної у зв’язку з вакансією або у зв’язку зі збільшенням кількості працівників, закінчується із закінченням терміну повноважень кожного попередника чи чинного працівника.

3 Незважаючи на положення попереднього пункту, якщо після закінчення терміну повноважень не буде призначено жодного наступника, термін повноважень буде продовжено до кінця перших загальних зборів після останнього дня повноважень.

4 Посадові особи повинні виконувати свої обов'язки навіть після відставки або закінчення терміну повноважень, доки їх наступники не стануть на посаду.

Стаття 16. Заповнення вакансії

Якщо більше однієї третини директорів або аудиторів не вистачає, їх необхідно негайно поповнити.

Стаття 17. Звільнення

Якщо посадова особа підпадає під будь-який з наведених нижче пунктів, вона може бути звільнена за рішенням Загальних зборів.

 • (1) Коли визнається, що особа не може виконувати свої обов’язки через фізичний або психічний розлад
 • (2) Коли є порушення службових обов’язків або будь-яка інша дія, яка дискредитує посадову особу

2 Якщо посадова особа має бути звільнена відповідно до положень попереднього пункту, йому / їй має бути надана можливість виступити із захистом перед прийняттям рішення.

Стаття 18. Винагорода тощо

Кількість посадових осіб, які можуть отримувати винагороду не може перебільшувати третини від їх загальної кількості.

2 Посадовим особам можуть бути відшкодовані витрати, необхідні для виконання своїх обов'язків.

3 Необхідні питання, які стосуються попередніх двох пунктів, визначаються Головою Ради директорів, після відповідної резолюції на Загальних зборах.

Розділ 4. Збори

Стаття 19. Види зборів

Існує два типи зборів цієї Організації: Загальні збори та Рада директорів.

2 Загальні збори - це звичайні загальні збори та позачергові загальні збори.

Стаття 20. Структура Загальних зборів

Загальні збори складаються з постійних членів.

Стаття 21. Повноваження Загальних зборів

Загальні збори проводять голосування з таких питань:

 • (1) Зміна Статуту
 • (2) Розпуск та об’єднання
 • (3) Виключення членів
 • (4) Фінансовий план, бюджет та їх зміни
 • (5) Фінансовий звіт та розрахунки
 • (6) Призначення та звільнення посадових осіб
 • (7) Обов’язки та винагорода для посадових осіб
 • (8) Вступний внесок та членський внесок
 • (9) Методи управління активами
 • (10) Позики (так само, як у статті 470 - за винятком короткострокових позик, викуплених з прибутком протягом робочого року), інші нові зобов'язання та відмова від прав.
 • (11) Надання залишкової власності при розпуску
 • (12) Організація та діяльність секретаріату
 • (13) Інші важливі питання, пов'язані з управлінням

Стаття 22. Проведення Загальних зборів

Чергові Загальні збори проводяться раз на рік. 2 Позачергові Загальні збори відбуваються у таких випадках:

(1) Коли рада директорів вважає це необхідним і вимагає скликання зборів.

(2) Більше однієї п’ятої від загальної кількості постійних членів подали запит про скликання у письмовій формі із зазначенням мети зустрічі.

(3) Коли на підставі положень пункту 4 та пункту 5 статті 14 аудитор скликає збори.

Стаття 23. Скликання Загальних зборів

Загальні збори скликаються Головою ради директорів, за винятком випадку пункту 2 та пункту 3 попередньої статті.

2 Коли подається запит відповідно до положень пункту 2 попередньої статті, позачергові загальні збори мають бути скликані протягом 30 днів, починаючи з дати запиту.

3 При скликанні загальних зборів документ із зазначенням дати та часу, місця, мети та питань порядку денного зборів повинен бути наданий в письмовій чи електронній формі принаймні за 5 днів до дати зборів.

Стаття 24. Голова Загальних зборів

Головою Загальних зборів є Голова ради директорів.

Стаття 25. Кворум Загальних зборів

Не можна відкривати Загальні збори без присутності більше половини від загальної кількості постійних членів.

Стаття 26. Рішення на Загальних зборах

Питання, які підлягають вирішенню на загальних зборах, - це питання, повідомлені заздалегідь відповідно до положень пункту 3 статті 23.

2 На додаток до того, що передбачено цим Статутом, порядок денний загальних зборів вирішується більшістю голосів постійних членів, які були присутні на зборах, а якщо кількість голосів однакова, то про прийняття порядку денного вирішує Голова ради директорів.

Стаття 27. Право голосу, тощо на Загальних зборах

Права голосу кожного постійного члена є рівними.

2 Постійні члени, які не можуть бути присутніми на загальних зборах з термінових причин, можуть голосувати з питань, заздалегідь повідомлених у письмовій або електронній формі, або делегувати голосування від імені інших постійних членів.

3 Для застосування попередніх двох статей та наступної статті 1, пункту 1, регулярні члени, які діяли відповідно до положень попереднього пункту, вважаються такими, що були присутні на загальних зборах.

4 Постійні члени, які мають особливий інтерес до вирішення питань на загальних зборах, не можуть брати участь у прийнятті порядку денного.

Стаття 28. Протокол Загальних зборів

Щодо провадження Загальних зборів, складається протокол із викладом наступних питань:

 • (1) Дата, час і місце.
 • (2) Загальна кількість постійних членів та кількість присутніх (якщо є члени зборів або їх представники, які повідомили про свій голос письмовим або електронним способом, потрібно додати їх кількість)
 • (3) Пункти порядку денного
 • (4) Короткий опис провадження зборів та результати голосування
 • (5) Пункт щодо призначення підписувача протоколу

2 Протокол повинен бути підписаний Головою та ще двома підписантами протоколу, призначеними на Загальних зборах. #### Стаття 29. Склад Ради директорів Рада директорів складається з директорів.

Стаття 30. Повноваження Ради директорів

На додаток до питань, окремо передбачених цим Статутом, Рада директорів голосує з таких питань. (1) Питання, передбачені на Загальних зборах (2) Питання, що стосуються виконання питань, вирішених Загальними зборами (3) Інші важливі організаційні питання

Стаття 31. Проведення засідання ради директорів

Засідання ради директорів збирається у таких випадках:

(1) Коли голова вважає це необхідним.

(2) Якщо є запит на скликання засідання від більш ніж половини загальної кількості директорів у письмовій формі із зазначенням питань, які є метою проведення зборів.

Стаття 32. Скликання засідання Ради директорів

Засідання ради директорів скликає Голова.

2 Коли, відповідно до положень пункту 2 попередньої статті, подається запит, Голова повинен скликати засідання Ради директорів протягом 14 днів з дати запиту.

3 При скликанні засідання Ради директорів, про проведення засідання необхідно повідомити принаймні за 5 днів до дати засідання, у письмовій або електронній формі, із зазначенням дати, часу, місця, мети та питань порядку денного засідання.

Стаття 33. Голова Ради директорів

Головою засідань Ради директорів є Голова Ради директорів.

Стаття 34. Рішення засідання Ради директорів

Питання, які має вирішувати Рада директорів на засіданні, - це питання, заздалегідь повідомлені відповідно до положень пункту 3 статті 32.

2 Порядок денний засідань Ради директорів вирішується більшістю голосів від загальної кількості директорів, а якщо кількість однакова, то його вирішує Голова.

Стаття 35. Права голосу, тощо в засіданні Ради директорів

Права голосу кожного директора рівні.

2 Директори, які не можуть бути присутніми на засіданні Ради директорів з термінових причин, можуть у письмовій формі приймати рішення з питань, про які повідомляється заздалегідь.

3 Директори, які проголосували відповідно до положень попереднього пункту, вважаються присутніми на засіданні Ради директорів відповідно параграфа 1 попередньої статті та наступної статті.

4 Директори, які мають особливий інтерес до ухвалення певних питань на Раді директорів, не можуть брати участі у вирішенні порядку денного.

5 Коли директор вносить пропозицію з питання, яке є метою ухвалення рішення Ради директорів, усі директори (ті, які можуть брати участь у вирішенні цього питання) погоджуються на пропозицію у письмовій або електронній формі (за винятком випадків, коли аудитор заперечує проти пропозиції), вважається, що Рада директорів прийняла рішення схвалити пропозицію.

Стаття 36. Протокол засідання Ради директорів

Щодо проваджень засідання Ради директорів складається протокол, у якому викладаються такі питання:

 • (1) Дата, час і місце (2) Загальна кількість директорів, кількість присутніх та імена учасників (у разі письмової участі в голосуванні когось із директорів - додайте цей факт)
 • (3) Пункти порядку денного
 • (4) Короткий опис провадження та результати голосування
 • (5) Питання щодо призначення підписувача протоколу

2 Протокол повинен бути підписаний Головою та двома підписантами протоколу, призначеними на засіданні.

3 Незважаючи на положення попереднього пункту, якщо вважається, що всі директори ухвалили рішення засідання Ради директорів, у якому висловили намір дати згоду у письмовій або електронній формі, слід скласти протокол, у якому потрібно зазначити такі пункти: - (1) Зміст питань, які вважаються вирішеними Радою директорів - (2) Ім'я особи, яка запропонувала питання у попередньому номері - (3) Дата прийняття рішення Ради директорів та загальна кількість директорів - (4) Ім'я особи, яка виконувала обов'язки, пов'язані з підготовкою протоколу

Розділ 5. Ресурси

Стаття 37. Склад активів

Активи цієї організації складаються зі пунктів, перелічених у наступних статтях.

 • (1) Активи, перелічені у списку майна на момент створення Організації
 • (2) Вступний внесок та членський внесок
 • (3) Подаровані товари
 • (4) Дохід від власності
 • (5) Дохід від проектів
 • (6) Інші доходи

Стаття 38. Класифікація активів

Активи цієї Організації - це активи, пов'язані з проєктами, які пов'язані з визначеною некомерційною діяльністю, та активи, пов'язані з іншими проектами.

Стаття 39. Управління активами

Активами цієї Організації керує Голова, а методи визначаються головою окремо після рішення Загальних зборів.

Розділ 6. Бухгалтерський облік

Стаття 40. Принципи бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік Організації здійснюється відповідно до принципів, викладених у кожному пункті статті 27 Закону.

Стаття 41. Бухгалтерська класифікація

Бухгалтерський облік Організації - це господарський облік, пов'язаний із зазначеною некомерційною діяльністю та інший бухгалтерський облік.

Стаття 42. Фінансовий рік

Робочий рік Організації починається 1 квітня кожного року і закінчується 31 березня наступного року.

Стаття 43. Бізнес-план та бюджет

Бізнес-план Організації та бюджет, який на ньому базується, готується Головою кожного робочого року та ухвалюється рішенням Загальних зборів.

Стаття 44. Тимчасовий бюджет

Незважаючи на положення попередньої статті, якщо бюджет не може бути узгоджений з термінових причин, Голова може після рішення Ради директорів виплачувати витрати на доходи відповідно до бюджету попереднього робочого року до дати встановлення бюджету.

2 Доходи та витрати, зазначені у попередньому пункті, вважаються доходами та витратами новоствореного бюджету.

Стаття 45. Виправлення та доповнення до бюджету

Якщо після встановлення бюджету виникає термінова причина, бюджет за умовчанням може бути доповнений або переглянутий після прийняття рішення на Загальних зборах.

Стаття 46. Фінансовий звіт та розрахунки

Документи, що стосуються фінансової звітності, такі як звіт про проекти Організації, звіт про діяльність, баланс та перелік майна Організації повинен бути підготовлений Головою, перевірений аудитором і затверджений рішенням Загальних зборів одразу після закінчення кожного робочого року. 2 Коли виявляється надлишок під час розрахунку фінансового звіту, він переноситься на наступний робочий рік.

Стаття 47. Заходи в особливих випадках

Якщо є бажання на додаток до того, що передбачено бюджетом, взяти позику або взяти на себе нове зобов’язання або відмовитися від свого права, таке рішення повинно бути узгоджене на Загальних зборах.

Розділ 7. Зміни, розірвання та об’єднання Статуту

Стаття 48. Зміна Статуту

Для зміни Статуту Організації потрібно щоб за це проголосувало більше ніж три чверті регулярних членів, які були присутні на Загальних зборах, і відповідно до пункту 3 статті 25 Закону, змінений Статут повинен бути сертифікований відповідними органами. 2 Зміни до Статуту цієї Організації (за винятком питань, які повинні бути сертифіковані компетентними органами, відповідно до положень попереднього пункту), повинні бути повідомлені компетентним органам.

Стаття 49. Розпуск

Розпуск Організації може відбутись з наступних причин.

 • (1) Рішення Загальних зборів
 • (2) Нездатність досягти успіху у діяльності, пов'язаній з цільовою некомерційною діяльністю
 • (3) Відсутність постійних членів
 • (4) Злиття
 • (5) Рішення про початок процедури банкрутства
 • (6) Скасування сертифікації Організації компетентними органами

2 У випадку розпуску Організації з причин, викладених у пункті 1 попередньої частини. За це повинні проголосувати три чверті або більше від загальної кількості постійних членів.

3 Розпуск Організації по причині пункту 2 частини 1, повинен отримати схвалення компетентних органів.

Стаття 50. Перенесення залишкового майна

Майно, що залишилося після розпуску Організації (за винятком розпуску через рішення про початок процесу злиття чи банкрутства), передається особі, зазначеній у пункті 3 статті 11 Закону, рішенням на Загальних зборах.

Стаття 51. Об’єднання

Об’єднання Організації повинно бути затверджене голосуванням на Загальних зборах, голосами у три чверті або більше від загальної кількості постійних членів та засвідчене компетентними органами.

Розділ 8. Методи повідомлення громадськості

Стаття 52. Методи повідомлення громадськості

Повідомлення для громадськості Організації розміщується на дошці оголошень цієї організації та в офіційній газеті органів влади. Однак публічне повідомлення про баланс, передбачене пунктом 1 статті 28-2 Закону, має бути виконано на веб-сайті Організації.

Розділ 9. Секретаріат

Стаття 53. Створення секретаріату

Для опрацювання справ Організації може бути створений секретаріат. 2 Секретаріат може мати Генерального секретаря та необхідний персонал.

Стаття 54. Призначення та звільнення персоналу

Голова призначає на посаду та звільняє з посади Генерального секретаря та персонал.

Стаття 55. Організація та діяльність

Необхідні питання, що стосуються організації та діяльності секретаріату, визначаються Головою окремо після рішення Загальних зборів.

Розділ 9. Різне

Стаття 56. Детальні правила

Детальні правила, необхідні для застосування цього Статуту, визначаються Головою після ухвалення на засіданні Ради директорів.

Стаття 57. Дотримання законів та правил

Усі питання, не передбачені цим Статутом, регулюються законом та іншими нормативними актами. Додаткові положення

 1. Цей Статут набирає чинності з дня заснування Організації.
 2. Посадовими особами на момент створення Організації мають бути особи, вказані у таблиці, що додається.
 3. Незважаючи на положення пункту 1 статті 15, строк повноважень посадових осіб на момент заснування Організації становить період від дати заснування Організації до 31 березня 2022-го року.
 4. Незалежно від положень статті 42, початковим робочим роком Організації є робочий рік від дати заснування Організації до 31 березня 2022-го року.
 5. Незалежно від положень статті 43, початковий фінансовий план та бюджет Організації визначаються Загальними зборами організації.
 6. Незалежно від положень статті 8, вступний внесок та членський внесок на момент заснування Організації становлять суми, перелічені нижче:

(1) Вступний внесок для постійних членів - 5 000 йен, для членів підтримки - 5 000 йен

(2) Щорічний членський внесок для постійних членів - 10 000 ієн, для членів підтримки- 10 000 ієн